EM-Amarylis-bloem-transparant-header

HOE IK WERK EN WAT HET KOST

Mijn behandelingen worden vergoed afhankelijk van jouw verzekeringspolis. Lees de voorwaarden hieronder.

Ook vind je hier meer informatie over hoe ik werk en wat jouw rechten zijn.

 • VOOR WIE

  In mijn praktijk bied ik psychologische behandeling binnen de generalistische basis GGZ (GBGGZ). Dit betekent dat ik mensen behandel die lichte tot milde psychische klachten ervaren.

 • HOE WERK IK

  Voor aanvang van de behandeling zal ik je vragen een online vragenlijst in te vullen. Aan de hand van een korte telefonische screening en de uitkomst van de vragenlijst wordt vastgesteld welk traject we starten (kort, middel of intensief).

 • WAT KOST HET

  Zorgprestatiemodel
  Per 1 januari 2022 is een nieuw bekostigingsmodel ingevoerd: het zorgprestatiemodel. Dit betekent dat de kosten worden berekend in zorgprestaties. Dit zijn de consulten (diagnostiek of behandeling) die hebben plaatsgevonden.

  De factuur is gebaseerd op het aantal consulten die hebben plaatsgevonden. Deze consulten worden maandelijks gefactureerd.

  Het tarief van een consult is opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit en wordt bepaald door: de setting waarin je behandeld wordt, de discipline van de behandelaar, het type verrichting (diagnostiek of behandeling) en het aantal minuten. De bekostiging van indirecte tijd (zoals verslaglegging, correspondentie, overleg verwijzers, dossierbeheer enz.) zit in dit tarief inbegrepen. Aan het einde van de maand worden de consulten gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

  Voor meer informatie over het zorgprestatiemodel zie Patiëntfolder zorgprestatiemodel.

  De tarieven die voor 2024 zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit voor een vrijgevestigde gezondheidszorgpsycholoog:

  Diagnostisch consult
  30 minuten €114,20
  45 minuten €159,70
  60 minuten €183,44
  75 minuten €223,48

  Behandelingsconsult
  30 minuten €95,67
  45 minuten €135.89 
  60 minuten €161,46
  75 minuten €198,72

  Alle voorgenoemde bedragen zijn vrij van BTW.

 • WORDT HET VERGOED

  Voor 2024 heb ik contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:
  - Zilveren Kruis / Achmea
  - ONVZ
  - OWM Zorg en Zekerheid 
  - DSW
  - ASR
  De factuur gaat aan het einde van de behandeling rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Wellicht moet je dan nog wel het eigen risico betalen. 

  Voor verzekerden bij de overige zorgverzekeraars geldt dat je de factuur zelf bij de zorgverzekeraar moet indienen. De vergoeding is dan afhankelijk van het type polis. Bij een restitutiepolis wordt 100% vergoed en bij een naturapolis wordt de behandeling 60 – 90% vergoed. Let op dat je soms vooraf toestemming nodig hebt van je zorgverzekeraar om je door mij te laten behandelen. 

  Je kunt het beste voor aanvang van de behandeling informeren bij je zorgverzekeraar hoeveel er vergoed wordt.
  Voor psychologische zorg geldt het wettelijk eigen risico van €385.

 • WAT ALS IK HET ZELF WIL BETALEN

  Het zou kunnen dat je om wat voor reden dan ook liever de behandeling zelf betaalt. Dat is mogelijk. Bovendien is er ook een aantal behandelingen, bijvoorbeeld behandeling van werkgerelateerde problematiek of rouwproblematiek, dat door de zorgverzekering niet meer worden vergoed. In dat geval wordt een particulier traject gestart (Overig Product genoemd, ook wel OVP). Dit traject moet je zelf betalen. Het tarief is €95 per consult.

 • HEB IK EEN VERWIJSBRIEF NODIG

  Een verwijsbrief van de huisarts is nodig als je in aanmerking wilt komen voor de vergoeding van je zorgverzekeraar.
  Deze verwijsbrief moet aan een aantal voorwaarden voldoen:
  - reden van verwijzen
  - dat het om de generalistische basis GGZ gaat
  - vermoeden van DSM-V diagnose
  - gegevens van de huisarts incl. AGB code
  - datum van verwijsbrief moet voor de eerste afspraak liggen.

 • NO SHOW-BELEID

  Tot 24 uur van tevoren kan de afspraak kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering binnen 24 uur wordt €50 in rekening gebracht.

 • JOUW RECHTEN

  Je hebt te allen tijde recht op privacy. Als Gz-psycholoog heb ik geheimhoudingsplicht. De gesprekken zijn vertrouwelijk en er worden alleen gegevens met derden gedeeld als je daar toestemming voor hebt gegeven.

  Verder heb je recht op inzage van je dossier en je hebt recht op een afschrift van je dossier. Vraag dit gerust tijdens de behandeling.

  Na afloop van de behandeling wordt het dossier 15 jaar bewaard.
  Je hebt recht om het dossier te laten vernietigen. Hiervoor moet je een schriftelijk verzoek indienen.

 • KLACHTEN

  Als je ontevreden bent over de behandeling dan hoop ik natuurlijk dat je dat in eerste instantie met mij zal bespreken. Als je een officiële klacht wilt indienen dan kan dat bij onze beroepsvereniging het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

 • KWALITEITSSTATUUT

  Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van de basis GGZ binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Op deze website vind je mijn kwaliteitsstatuut.

 • ACTUELE WACHTTIJD

  Op dit moment is er een wachttijd van tenminste 1 maand. 

 • VOOR WIE

  In mijn praktijk bied ik psychologische behandeling binnen de generalistische basis GGZ (GBGGZ). Dit betekent dat ik mensen behandel die lichte tot milde psychische klachten ervaren.

 • HOE WERK IK

  Voor aanvang van de behandeling zal ik je vragen een online vragenlijst in te vullen. Aan de hand van een korte telefonische screening en de uitkomst van de vragenlijst wordt vastgesteld welk traject we starten (kort, middel of intensief).

 • WAT KOST HET

  Zorgprestatiemodel
  Per 1 januari 2022 is een nieuw bekostigingsmodel ingevoerd: het zorgprestatiemodel. Dit betekent dat de kosten worden berekend in zorgprestaties. Dit zijn de consulten (diagnostiek of behandeling) die hebben plaatsgevonden.

  De factuur is gebaseerd op het aantal consulten die hebben plaatsgevonden. Deze consulten worden maandelijks gefactureerd.

  Het tarief van een consult is opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit en wordt bepaald door: de setting waarin je behandeld wordt, de discipline van de behandelaar, het type verrichting (diagnostiek of behandeling) en het aantal minuten. De bekostiging van indirecte tijd (zoals verslaglegging, correspondentie, overleg verwijzers, dossierbeheer enz.) zit in dit tarief inbegrepen. Aan het einde van de maand worden de consulten gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

  Voor meer informatie over het zorgprestatiemodel zie Patiëntfolder zorgprestatiemodel.

  De tarieven die voor 2024 zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit voor een vrijgevestigde gezondheidszorgpsycholoog:

  Diagnostisch consult
  30 minuten €114,20
  45 minuten €159,70
  60 minuten €183,44
  75 minuten €223,48

  Behandelingsconsult
  30 minuten €95,67
  45 minuten €135.89 
  60 minuten €161,46
  75 minuten €198,72

  Alle voorgenoemde bedragen zijn vrij van BTW.

 • WORDT HET VERGOED

  Voor 2024 heb ik contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:
  - Zilveren Kruis / Achmea
  - ONVZ
  - OWM Zorg en Zekerheid 
  - DSW
  - ASR
  De factuur gaat aan het einde van de behandeling rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Wellicht moet je dan nog wel het eigen risico betalen. 

  Voor verzekerden bij de overige zorgverzekeraars geldt dat je de factuur zelf bij de zorgverzekeraar moet indienen. De vergoeding is dan afhankelijk van het type polis. Bij een restitutiepolis wordt 100% vergoed en bij een naturapolis wordt de behandeling 60 – 90% vergoed. Let op dat je soms vooraf toestemming nodig hebt van je zorgverzekeraar om je door mij te laten behandelen. 

  Je kunt het beste voor aanvang van de behandeling informeren bij je zorgverzekeraar hoeveel er vergoed wordt.
  Voor psychologische zorg geldt het wettelijk eigen risico van €385.

 • WAT ALS IK HET ZELF WIL BETALEN

  Het zou kunnen dat je om wat voor reden dan ook liever de behandeling zelf betaalt. Dat is mogelijk. Bovendien is er ook een aantal behandelingen, bijvoorbeeld behandeling van werkgerelateerde problematiek of rouwproblematiek, dat door de zorgverzekering niet meer worden vergoed. In dat geval wordt een particulier traject gestart (Overig Product genoemd, ook wel OVP). Dit traject moet je zelf betalen. Het tarief is €95 per consult.

 • HEB IK EEN VERWIJSBRIEF NODIG

  Een verwijsbrief van de huisarts is nodig als je in aanmerking wilt komen voor de vergoeding van je zorgverzekeraar.
  Deze verwijsbrief moet aan een aantal voorwaarden voldoen:
  - reden van verwijzen
  - dat het om de generalistische basis GGZ gaat
  - vermoeden van DSM-V diagnose
  - gegevens van de huisarts incl. AGB code
  - datum van verwijsbrief moet voor de eerste afspraak liggen.

 • NO SHOW-BELEID

  Tot 24 uur van tevoren kan de afspraak kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering binnen 24 uur wordt €50 in rekening gebracht.

 • JOUW RECHTEN

  Je hebt te allen tijde recht op privacy. Als Gz-psycholoog heb ik geheimhoudingsplicht. De gesprekken zijn vertrouwelijk en er worden alleen gegevens met derden gedeeld als je daar toestemming voor hebt gegeven.

  Verder heb je recht op inzage van je dossier en je hebt recht op een afschrift van je dossier. Vraag dit gerust tijdens de behandeling.

  Na afloop van de behandeling wordt het dossier 15 jaar bewaard.
  Je hebt recht om het dossier te laten vernietigen. Hiervoor moet je een schriftelijk verzoek indienen.

 • KLACHTEN

  Als je ontevreden bent over de behandeling dan hoop ik natuurlijk dat je dat in eerste instantie met mij zal bespreken. Als je een officiële klacht wilt indienen dan kan dat bij onze beroepsvereniging het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

 • KWALITEITSSTATUUT

  Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van de basis GGZ binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Op deze website vind je mijn kwaliteitsstatuut.

 • ACTUELE WACHTTIJD

  Op dit moment is er een wachttijd van tenminste 1 maand. 

Elsje Moerdijk Psychotherapie & Preventie | Van Speijkstraat 234-3 | 2518GK Den Haag