EM-Amarylis-bloem-transparant-header

HOE IK WERK EN WAT HET KOST

Mijn behandelingen worden vergoed afhankelijk van jouw verzekeringspolis. Lees de voorwaarden hieronder.

Ook vind je hier meer informatie over hoe ik werk en wat jouw rechten zijn.

 • VOOR WIE

  In mijn praktijk bied ik psychologische behandeling binnen de generalistische basis GGZ (GBGGZ). Dit betekent dat ik mensen behandel die lichte tot milde psychische klachten ervaren.

 • HOE WERK IK

  Voor aanvang van de behandeling zal ik je vragen een online vragenlijst in te vullen. Aan de hand van een korte telefonische screening en de uitkomst van de vragenlijst wordt vastgesteld welk traject we starten (kort, middel of intensief).

 • WAT KOST HET

  Kort traject: €503,47
  Max. 294 min, ± 3 - 5 gesprekken

  Middellang traject: €853,38
  Max. 495 min, ± 6 - 8 gesprekken

  Intensief traject: €1.383,65
  Max. 750 min, ± 9 - 12 gesprekken

  Onvolledig behandeltraject*: €219,78
  Max. 120 minuten, 1-2 gesprekken

  *Het onvolledig behandeltraject geldt als na het eerste gesprek blijkt dat je niet op de juiste plek zit of zelf besluit te stoppen na maximaal 2 gesprekken, ongeacht de reden.

  De tarieven van de basis GGZ zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa). Het genoemde aantal gesprekken is ter indicatie en is afhankelijk van hoeveel tijd daarnaast besteed wordt aan bijv. verslaglegging en digitaal contact.

 • WORDT HET VERGOED

  Voor 2021 heb ik contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars (m.u.v. VGZ). De factuur gaat aan het einde van de behandeling rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Wellicht moet je dan nog wel het eigen risico betalen. 

  Voor verzekerden bij VGZ geldt dat je de factuur zelf bij de zorgverzekeraar moet indienen. De vergoeding is dan afhankelijk van het type polis. Bij een restitutiepolis wordt 100% vergoed en bij een naturapolis wordt de behandeling 60 – 90% vergoed.

  Je kunt het beste voor aanvang van de behandeling informeren bij je zorgverzekeraar hoeveel er vergoed wordt.
  Voor psychologische zorg geldt het wettelijk eigen risico van €385.

 • WAT ALS IK HET ZELF WIL BETALEN

  Het zou kunnen dat je om wat voor reden dan ook liever de behandeling zelf betaalt. Dat is mogelijk. Bovendien is er ook een aantal behandelingen, bijvoorbeeld behandeling van werkgerelateerde problematiek of rouwproblematiek, dat door de zorgverzekering niet meer worden vergoed. In dat geval wordt een particulier traject gestart (Overig Product genoemd, ook wel OVP). Dit traject moet je zelf betalen. Het tarief is €95 per consult.

 • HEB IK EEN VERWIJSBRIEF NODIG

  Een verwijsbrief van de huisarts is nodig als je in aanmerking wilt komen voor de vergoeding van je zorgverzekeraar.
  Deze verwijsbrief moet aan een aantal voorwaarden voldoen:
  - reden van verwijzen
  - dat het om de generalistische basis GGZ gaat
  - vermoeden van DSM-V diagnose
  - gegevens van de huisarts incl. AGB code
  - datum van verwijsbrief moet voor de eerste afspraak liggen

 • NO SHOW-BELEID

  Tot 24 uur van tevoren kan de afspraak kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering binnen 24 uur wordt €50 in rekening gebracht.

 • JOUW RECHTEN

  Je hebt te allen tijde recht op privacy. Als Gz-psycholoog heb ik geheimhoudingsplicht. De gesprekken zijn vertrouwelijk en er worden alleen gegevens met derden gedeeld als je daar toestemming voor hebt gegeven.

  Verder heb je recht op inzage van je dossier en je hebt recht op een afschrift van je dossier. Vraag dit gerust tijdens de behandeling.

  Na afloop van de behandeling wordt het dossier 15 jaar bewaard.
  Je hebt recht om het dossier te laten vernietigen. Hiervoor moet je een schriftelijk verzoek indienen.

 • KLACHTEN

  Als je ontevreden bent over de behandeling dan hoop ik natuurlijk dat je dat in eerste instantie met mij zal bespreken. Als je een officiële klacht wilt indienen dan kan dat bij onze beroepsvereniging het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

 • KWALITEITSSTATUUT

  Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van de basis GGZ binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Mijn kwaliteitsstatuut vind je hier.

 • ACTUELE WACHTTIJD

  Op dit moment is er geen wachttijd.

 • VOOR WIE

  In mijn praktijk bied ik psychologische behandeling binnen de generalistische basis GGZ (GBGGZ). Dit betekent dat ik mensen behandel die lichte tot milde psychische klachten ervaren.

 • HOE WERK IK

  Voor aanvang van de behandeling zal ik je vragen een online vragenlijst in te vullen. Aan de hand van een korte telefonische screening en de uitkomst van de vragenlijst wordt vastgesteld welk traject we starten (kort, middel of intensief).

 • WAT KOST HET

  Kort traject: €503,47
  Max. 294 min, ± 3 - 5 gesprekken

  Middellang traject: €853,38
  Max. 495 min, ± 6 - 8 gesprekken

  Intensief traject: €1.383,65
  Max. 750 min, ± 9 - 12 gesprekken

  Onvolledig behandeltraject*: €219,78
  Max. 120 minuten, 1-2 gesprekken

  *Het onvolledig behandeltraject geldt als na het eerste gesprek blijkt dat je niet op de juiste plek zit of zelf besluit te stoppen na maximaal 2 gesprekken, ongeacht de reden.

  De tarieven van de basis GGZ zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa). Het genoemde aantal gesprekken is ter indicatie en is afhankelijk van hoeveel tijd daarnaast besteed wordt aan bijv. verslaglegging en digitaal contact.

 • WORDT HET VERGOED

  Voor 2021 heb ik contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars (m.u.v. VGZ). De factuur gaat aan het einde van de behandeling rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Wellicht moet je dan nog wel het eigen risico betalen. 

  Voor verzekerden bij VGZ geldt dat je de factuur zelf bij de zorgverzekeraar moet indienen. De vergoeding is dan afhankelijk van het type polis. Bij een restitutiepolis wordt 100% vergoed en bij een naturapolis wordt de behandeling 60 – 90% vergoed.

  Je kunt het beste voor aanvang van de behandeling informeren bij je zorgverzekeraar hoeveel er vergoed wordt.
  Voor psychologische zorg geldt het wettelijk eigen risico van €385.

 • WAT ALS IK HET ZELF WIL BETALEN

  Het zou kunnen dat je om wat voor reden dan ook liever de behandeling zelf betaalt. Dat is mogelijk. Bovendien is er ook een aantal behandelingen, bijvoorbeeld behandeling van werkgerelateerde problematiek of rouwproblematiek, dat door de zorgverzekering niet meer worden vergoed. In dat geval wordt een particulier traject gestart (Overig Product genoemd, ook wel OVP). Dit traject moet je zelf betalen. Het tarief is €95 per consult.

 • HEB IK EEN VERWIJSBRIEF NODIG

  Een verwijsbrief van de huisarts is nodig als je in aanmerking wilt komen voor de vergoeding van je zorgverzekeraar.
  Deze verwijsbrief moet aan een aantal voorwaarden voldoen:
  - reden van verwijzen
  - dat het om de generalistische basis GGZ gaat
  - vermoeden van DSM-V diagnose
  - gegevens van de huisarts incl. AGB code
  - datum van verwijsbrief moet voor de eerste afspraak liggen

 • NO SHOW-BELEID

  Tot 24 uur van tevoren kan de afspraak kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering binnen 24 uur wordt €50 in rekening gebracht.

 • JOUW RECHTEN

  Je hebt te allen tijde recht op privacy. Als Gz-psycholoog heb ik geheimhoudingsplicht. De gesprekken zijn vertrouwelijk en er worden alleen gegevens met derden gedeeld als je daar toestemming voor hebt gegeven.

  Verder heb je recht op inzage van je dossier en je hebt recht op een afschrift van je dossier. Vraag dit gerust tijdens de behandeling.

  Na afloop van de behandeling wordt het dossier 15 jaar bewaard.
  Je hebt recht om het dossier te laten vernietigen. Hiervoor moet je een schriftelijk verzoek indienen.

 • KLACHTEN

  Als je ontevreden bent over de behandeling dan hoop ik natuurlijk dat je dat in eerste instantie met mij zal bespreken. Als je een officiële klacht wilt indienen dan kan dat bij onze beroepsvereniging het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

 • KWALITEITSSTATUUT

  Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van de basis GGZ binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Mijn kwaliteitsstatuut vind je hier.

 • ACTUELE WACHTTIJD

  Op dit moment is er geen wachttijd.

Elsje Moerdijk Psychotherapie & Preventie | Van Speijkstraat 234-3 | 2518GK Den Haag